Vakuutusyhtiöiden kuntoutus

Avo- ja laitoskuntoutuksen tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa  hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on kartoittaa kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset.

Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy.

Julkisen terveydenhuollon kuntoutussuunnitelman sisältö

  • kuvaus korvattavan vamman ja mahdollisten muiden sairauksien tai vammojen aiheuttamista toimintarajoitteista.
  • toimintarajoitteista (vahingosta johtuvat ja muut eriteltyinä) aiheutuvat ongelmat ja haitat päivittäisissä toiminnoissa, opiskelussa tai työssä.
  • kuntoutuksen tavoitteet.
  • kuntoutujan tarvitsemat kuntoutuspalvelut (myös sopeutumisvalmennus), niiden ajoitus, kesto, jaksotus, tiheys ja toteuttajat perusteluineen.
  • aiempi kuntoutus ja sen tulokset.
  • seurantakäytännöistä sopiminen.
  • milloin kuntoutussuunnitelmaa seuraavan kerran tarkistetaan ja
  • yhteyshenkilöt, joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Lisätietoa kuntoutuspäällikkö Eija Väänänen p. 020 7819376, kuntoutus(ad)rokua.com