Tuetut lomat

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukemat lomat on tarkoitettu kaikille suomalaisille, jotka eivät pysty lomailemaan omilla varoillaan. Lomalle haetaan tukihakemuksella. Lomajärjestäjä myöntää tuen, josta lomailija kattaa omavastuun ja matkat. Omavastuuosuuden maksamiseen voi kuitenkin hakea lisätukea esimerkiksi sosiaalitoimistosta tai seurakunnalta.

Tuen saamiseen vaikuttavat erityisesti taloudelliset syyt, mutta hakemuksessa on hyvä viitata myös mahdollisiin terveydellisiin ja sosiaalisiin perusteisiin.

Tyypillisesti lomat ovat kestoltaan viisi päivää. Ne sisältävät yleensä puoli- tai täysihoidon, monipuolisen lomaohjelman, vertaistukea sekä hyvää seuraa niin aikuisille kuin lapsille.

Lomien hakuajat vaihtelevat lomajärjestöittäin.

MTLH:n tuetut lomat

Toteutamme Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tukemia hyvinvointilomia eri yhdistyksille ja järjestöille. Loman aikana on mahdollisuus levätä, virkistyä ja koota elämän eväitä arkielämään. Lomatukea haetaan erillisellä MTLH:n lomatukihakemuksella. Hakemus tulee toimittaa lomajärjestöön viimeistään kolme kuukautta ennen loman alkua. Siirry tästä lomatukihakemukseen.

Lisätietoja: www.mtlh.fi

Hyvinvointilomat

Hyvinvointilomat järjestää tuettuja täysihoitolomia Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista. Viiden täysihoitovuorokauden loma sisältää majoituksen, ruokailut ja yhteistä ohjattua toimintaa. Tuettu loma myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Toteutamme virkistys- ja aktiivilomia äskettäin eläköityneille tai jo eläkkeellä oleville hyvinvoinnin kohentamiseen ja ylläpitoon.

Lisätietoja: www.hyvinvointilomat.fi

 

Hyvinvointikurssit

Aikuisten hyvinvointikurssit

Toteutamme PHT ry:n aikuisten hyvinvointikursseja Rokualla. Hyvinvointikurssilla saa uutta näkökulmaa hyvinvointiin ja toimivia työkaluja onnistuneeseen elämäntapamuutokseen. Ammattitaitoisten ohjaajien ja tutkitusti toimivan psykologisen lähestymistavan avulla opitaan tarkastelemaan omaa arkea ja käyttäytymistä sekä löydetään uusia keinoja tukemaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja pysyviä muutoksia.

Lisätietoja PHT:n hyvinvointikursseista