Taito-kurssi

Onko sairaus ja elämäntilanne hankaloittanut ammatin tai koulutusalan valintaa tai työllistymistä? Taito-kurssilta saat tukea elämänhallintaan ja omien voimavarojen löytymiseen sekä opiskelujen aloittamiseen tai työpaikan hakemiseen.

Kohderyhmä:

Taito-kurssi voi sopia sinulle, jos

  • olet työtön
  • olet keskeyttänyt opintosi
  • vaihdat ammattia
  • olet palaamassa eläkkeeltä työelämään.

Kelan järjestämän ja rahoittaman ammatillisen kuntoutuskurssin kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka tarvitsevat kuntoutuksellista tukea työllistymiseen, koulutuksen käynnistymiseen tai ammattialan vaihtamiseen tai syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kursseille valitaan eri sairauksia sairastavia 18–60-vuotiaita kuntoutujia, jotka täyttävät Kelan ammatillisen kuntoutuksen kriteerit.

Työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä arvioitaessa huomioidaan sairauden lisäksi myös henkilön muu kokonaistilanne, kuten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä muut elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät.

Lisäksi kuntoutujalle aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutustarve tulee olla todettu julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa tai opiskelijaterveydenhuollossa.

Kuntoutuksen edellytyksenä on, että sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden uhkan.

Kurssille valitaan henkilöitä, joilla ei ole ammatillista koulutusta, ovat keskeyttäneet opintonsa sairauden vuoksi, eivät ole työllistyneet, vaihtavat ammattia, ovat jääneet työttömiksi tai joilla työttömyys on jatkunut pitkään. He voivat olla sairauspäivärahalla, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Lisäksi kuntoutuja tarvitsee työllistymisen tueksi monialaista palvelua.

Tavoitteet ja sisältö:

Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen. Lisäksi tavoitteena on mm. työelämätaitojen vahvistaminen, elämänhallinnan ja aktiivisuuden lisääminen, omien voimavarojen ja osaamisen sekä vahvuuksien tunnistaminen.

Kuntoutus koostuu ryhmämuotoisesta ohjelmasta, välijaksosta tehtävineen, yksilöllisestä ohjauksesta ja työharjoittelusta, mikä on keskeinen osa Taito-kurssia. Kurssi toteutetaan 12 kuukauden aikana. Avomuotoisessa kuntoutuksessa on myös majoitusmahdollisuus.

Tulevat kurssit ja aloitusjakson ajankohdat:

Ammatillinen Taito-kurssi 18-29-vuotiaille, kurssinumero 77018
Aloitusjakso: 30.08.2021 - 17.09.2021

Hakuohjeet » 

Ammatillinen Taito-kurssi, kurssinumero 77022
Aloitusjakso: 25.10.2021 - 12.11.2021

Hakuohjeet » 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutukseen hakeudutaan terveydenhuollon kautta. Hakemukset KU101 ja lääkärin B-lausunto toimitetaan kotipaikkakunnan Kelaan.

Kysy lisätietoja:

p. 020 7819 277,  kuntoutus@rokua.com