Kuulovammaisten kurssi

Sopeutumisvalmennuskurssi tukee kuntoutujaa ja hänen perhettään suoriutumaan sairastumisen muuttamassa tai aiheuttamassa elämäntilanteessa. Elämäntilanteeseen vaikuttavat lisäksi kuntoutujan yksilö- ja ympäristötekijät.

Kohderyhmänä ovat lievästi (kuulokynnys 20–40 dB) tai keskivaikeasti (kuulokynnys 40–70 dB) kuulovammaiset tai Menieren tautia sairastavat aikuiset, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Vammasta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Lisäksi edellytetään, että kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen sekä kuntoutujan toimintakyky on riittää kodin ulkopuoliseen aktiiviseen toimintaan ja että kuntoutuksella tähdätään kodin ulkopuolisen toiminnan ja osallistumisen ylläpitämiseen.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen tukemisen lisäksi kurssilla on tavoitteena esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita: omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen, valmiuksien ja rohkeuden löytäminen mahdollisimman täysipainoiseen osallistumiseen omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa, elämänhallinnan vahvistaminen, itsehoidon omaksuminen, selviytymiskeinojen löytäminen työssä/arjessa, keinojen löytäminen ympäristössä olevien fyysisten ja sosiaalisten esteiden vähentämiseksi sekä toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle.

Kurssille osallistuu 8 kuntoutujaa ja 8 omaista. Kurssi kestää yhteensä 5 vuorokautta ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Kuntoutujan omainen osallistuu kuntoutuksen osan aikaa, yhteensä 2 vuorokautta kurssin alussa.

Tulevat kurssit ja ajankohdat:

Menieren tauti:

Meniere-kurssi, kurssinumero: 77125
Ajankohta: 14.06.2021 - 18.06.2021

Hae kurssille » 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU132 tai KU104 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Kysy lisätietoja:

Palveluesimies Eija Väänänen, p. 020 7819 376; kuntoutus@rokua.com