Kehitysvammat, synnynnäiset moni- ja liikuntavammat

Kohderyhmänä ovat 13–18 -vuotiaat nuoret, joilla on kehitysvamma, kehityshäiriö tai synnynnäinen moni- tai liikuntavamma, ja joilla sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutetun kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve.

Kehitysvammat, synnynnäiset moni- ja liikuntavammat – kursseille valitaan nuoria,
  • joilla on asianmukaisesti diagnosoitu kehitysvamma, kehityshäiriö ja/tai synnynnäinen moni- tai liikuntavamma
  • jonka toimintakyky vastaa lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisen nuoren tasoa (tarvitsee jonkin verran ikäistään enemmän tukea

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Lisäksi tavoitteena voi olla mm. mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen, omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen, elämänhallinnan vahvistaminen ja mahdollisimman itsenäisen selviytymisen tukeminen sekä omaisten ja läheisten tukeminen nuoren kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa.

Kurssille osallistuu 8 kuntoutujaa ja 8 omaista. Kurssi kestää yhteensä 10 vuorokautta ja se toteutetaan kahdessa jaksossa 6 kuukauden aikana. Kuntoutujan omainen osallistuu kuntoutukseen osan aikaa, yhteensä 5 vuorokautta, joista 2 vuorokautta ensimmäisen kurssijakson alussa ja 3 vuorokautta toisen kurssijakson lopussa.

Tulevat kurssit ja aloitusajankohdat:

Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus, kurssinumero: 76781
Aloitusjakso: 03.05.2021 - 07.05.2021

Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus, kurssinumero: 76782
Aloitusjakso: 24.05.2021 - 28.05.2021

Hae kurssille » 

Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus, kurssinumero: 76783
Aloitusjakso: 04.10.2021 - 08.10.2021

Hae kurssille » 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Kysy lisätietoja:

p. 020 7819 277 , kuntoutus@rokua.com