Down-oireyhtymä

Kohderyhmänä ovat 13–18 -vuotiaat nuoret, joilla on Downin oireyhtymä, josta aiheutuu moniammatillisesti toteutetun kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve.

Kurssille valitaan nuoria,
  • joilla on asianmukaisesti diagnosoitu Downin oireyhtymä 
  • joiden toimintakyky vastaa lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisen nuoren tasoa. 

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Lisäksi tavoitteena on mm. omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen, mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen, elämänhallinnan vahvistaminen ja mahdollisimman itsenäisen selviytymisen tukeminen sekä omaisten ja läheisten tukeminen nuoren kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa.

Kurssille osallistuu 8 kuntoutujaa ja 8 omaista. Kurssi kestää yhteensä 10 vuorokautta ja se toteutetaan kahdessa jaksossa 6 kuukauden aikana. Kuntoutujan omainen osallistuu kuntoutukseen osan aikaa, yhteensä 5 vuorokautta, joista 2 vuorokautta ensimmäisen kurssijakson alussa ja 3 vuorokautta toisen kurssijakson lopussa.

Tulevat kurssit ja aloitusajankohdat:

Downin oireyhtymä, kurssinumero: 76780
Aloitusjakso: 09.08.2021 - 13.08.2021
Päätösjakso: 17.01.2022 - 21.01.2022

Hae kurssille » 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Kysy lisätietoja:

p. 020 7819 277 , kuntoutus@rokua.com