Sukukromosomipoikkeavuudet

Sopeutumisvalmennuskurssi tukee pientä kuntoutujaa ja hänen perhettään suoriutumaan arjessa. Perhekurssilla lapsi, sisarukset ja vanhemmat saavat vertaistukea, tietoa sairaudesta sekä tukea arjen toimintoihin.

Kohderyhmänä ovat tytöt, joilla on Turnerin oireyhtymä tai jokin muu sukukromosomipoikkeavuudet -sairausryhmään kuuluva sairaus ja joiden sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisille ja alakoululaisille ja yläkoululaisille.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisenmahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Lisäksi kurssilla on tavoitteena mm. mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen, omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa ja auttaa sisarusta ymmärtämään arjen tilannetta.

Kurssille osallistuu 6 kuntoutujaa sekä hänen perheensä (2 aikuista ja keskimäärin 2 sisarusta/kuntoutuja). Kurssi kestää 5 vuorokautta, ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Lasten kurssilla kuntoutujan perhe osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan.

Turnerin oireyhtymä:

Turner-kurssi, kurssinumero: 77166
Ajankohta: 09.08.2021 - 13.08.2021

Hae kurssille » 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Kysy lisätietoja:

p.020 7819 277 , kuntoutus@rokua.com