Kielellinen erityisvaikeus

Sopeutumisvalmennuskurssi tukee kuntoutujaa ja hänen perhettään suoriutumaan kielellisen erityisvaikeuden muuttamassa elämäntilanteessa. Elämäntilanteeseen vaikuttavat lisäksi kuntoutujan yksilö- ja ympäristötekijät.

Kohderyhmänä ovat yli 4-vuotiaat mutta alle kouluikäiset lapset sekä alakoululaiset ja yläkoululaiset, joilla on kielellinen erityisvaikeus, josta aiheutuu kuntoutuksen tarve. 

Edellytykset:

  • opiskelu- ja toimintakykyä voidaan tukea ja edistää suunnitellulla kuntoutuksella
  • kielellinen erityisvaikeus on asianmukaisesti tutkittu ja todettu

Kuntoutuksen tavoitteena on pienen kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä aktiivisuuden lisääminen lapselle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Perhekurssilla autetaan lasta toimimaan arjessa perheenjäsenten kanssa ja toimimaan tasavertaisesti ryhmässä. Sopeutumisvalmennuksessa keskitytään erityisvaikeuden aiheuttamien haasteiden tiedostamiseen arjessa ja koulussa sekä konkreettisten ratkaisujen löytämiseen niiden selvittämiseksi. Vanhemmat saavat tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta sekä tukea lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Kurssille osallistuu 6 kuntoutujaa sekä hänen perheensä. Kurssi kestää 5 vuorokautta, ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Lasten kurssilla kuntoutujan perhe osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan.

Tulevat kurssit ja ajankohdat:

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset:

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 76724
Ajankohta: 14.06.2021 - 18.06.2021

Hae kurssille » 

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 76725
Ajankohta: 04.10.2021 - 08.10.2021

Hae kurssille » 

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 76726
Ajankohta: 22.11.2021 - 26.11.2021

Hae kurssille » 

Alakoululaiset:

Alakoululaiset, kurssinumero: 76728
Ajankohta: 17.05.2021 - 21.05.2021

Alakoululaiset, kurssinumero: 76729
Ajankohta: 23.08.2021 - 27.08.2021

Hae kurssille » 

Alakoululaiset, kurssinumero: 76730
Ajankohta: 29.11.2021 - 03.12.2021

Hae kurssille » 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Kysy lisätietoja:

p. 020 7819 277 ,   kuntoutus@rokua.com