Epilepsiaa sairastavat

Kohderyhmänä ovat epilepsiaa sairastavat yli 1-vuotiaat alle kouluikäiset lapset, alakoululaiset ja yläkoululaiset, joiden sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on se, että opiskelu- ja toimintakykyä voidaan tukea ja edistää suunnitellulla kuntoutuksella.

Epilepsiaa sairastavien kursseille valitaan kuntoutujia,
  • joilla on asianmukaisesti diagnosoitu epilepsia ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset
  • joille terveydenhuollossa saatu ensitieto, hoidonohjaus ja niiden syventäminen eivät riittäneet, vaan tarvitaan moniammatillista tukea ja ohjausta.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Lisäksi kurssilla on tavoitteena mm. mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen, omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa ja auttaa sisarusta ymmärtämään arjen tilannetta.

Kurssille osallistuu 8 kuntoutujaa sekä hänen perheensä (2 aikuista ja keskimäärin 2 sisarusta/kuntoutuja). Kurssi kestää 5 vuorokautta, ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Lasten kurssilla kuntoutujan perhe osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan.

Tulevat kurssit ja aikataulut:

Kurssinumero: 76768
Ajankohta: 31.05.2021 - 04.06.2021

Hae kurssille » 

Kurssinumero: 76767
Ajankohta: 11.10.2021 - 15.10.2021

Hae kurssille » 

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Kysy lisätietoja:

p. 020 7819 277 , kuntoutus@rokua.com