Suomen  hallituksen linjausten mukaisesti asiakasturvallisuus ja henkilöstön turvallisuus huomioiden Rokuan Kuntoutus Oy on päättänyt keskeyttää liiketoiminnan 22.3 klo 12 -31.7.2020. Erityisryhmiin kuuluvat asiakkaat on kotiutettu ja henkilöstö jää vapaalle 1.4.2020 alkaen. Päätös koskee koko kylpylähotelli- ja kuntoutusliiketoimintaa Rokualla.

Varatut matkat ja tilaisuudet
Kaikki 23.3-31.7.2020 tehdyt varaukset voi siirtää uuteen ajankohtaan 1.8.2020 jälkeen. 

Kuntoutuspalvelut
Kuntoutustoiminta jatkuu 1.8.2020 mikäli ei pandemia-tilanne jatku. Nyt perutut kuntoutustoiminnat siirretään ajalle 1.8.2020 jälkeen.

Palvelemme 23.3-31.7.2020 spostitse kuntoutus@rokua.com tai ma-pe klo 10.00-14.00 p. 020 7819 277
 
Seuraamme tilanteen kehittymistä, ja toivomme, että pääsemme mahdollisimman pikaisesti normaaliin toimintaan ja voimme jälleen tuoda palvelut kaikkien saataville. Olemme valmistautuneet avaamaan ovet jo aiemminkin, mikäli pandemia-tilanne sen Suomessa sallii.

Pidetään huolta läheisistämme ja itsestämme.

***********************************************************************************

Olemme ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen pohjoissuomalainen asiantuntija ja edelläkävijä. Olemme aidosti pohjoissuomalaisessa omistuksessa ja palvelleet kuntoutusasiakkaitamme jo lähes 40 vuotta.

 Tarjoamme laaja-alaisia kuntoutuspalveluja lapsille ja nuorille, työelämässä oleville, työstä poissaoleville työikäisille, ikäihmisille ja vaikeavammaisille.

 Teemme yhteistyötä useiden kuntoutuksen lähettäjätahojen kanssa kuten Kansaneläkelaitos, Työvoimahallinto, Valtiokonttori, Työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, Sairaanhoitopiirit, perusterveydenhuolto.

Lue lisää

Lapset ja nuoret

Toteutamme Rokualla Kelan rahoittamia ja järjestämiä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen ja lähiomaisilleen.

Lue lisää

Työikäiset

Ydintoimintaamme on työikäisten työhyvinvoinnin ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Tarjoamme monipuolisen valikoiman kuntoutus- ja tutkimuspalveluja työelämässä oleville tai sinne paluuta tekeville ihmisille.

Lue lisää

Ikäihmiset

Seniorikuntoutuksen tavoitteena on ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia kohennetaan monipuolisilla yksilö- ja ryhmätoiminnoilla.

Lue lisää

Vaativa kuntoutus

Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollon yksikössä laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toiminta- ja työkyvyn turvaaminen ja parantaminen.

Lue lisää

Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt ja nykyisessä työssä jatkaminen ei onnistu ilman lisäkoulutusta tai työtehtävien vaihtoa.

Lue lisää

Sairausryhmä- kohtaiset

Kelan järjestämien kuntoutuskurssien tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen. Kurssit ohjaavat omatoimiseen kunnon ylläpitämiseen.

Lue lisää

Monipuolista kuntoutusta etäkuntoutuksella

Etäkuntoutuspalvelut tarjoavat kuntoutujalle mahdollisuuden kuntoutua kotona kaksisuuntaisen videoyhteyden avulla. Etäkuntoutus tuo kuntoutuksen monipuolisen tarjonnan kaikkia lähelle ja tilaajalle konsepti tarjoaa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Lue lisää