Kuntoutustoiminta jatkuu  3.5.2021 (majoittumaan pääsee 2.5 klo 18). Pohjois-Pohjanmaa on koronan suhteen rauhallisessa perusvaiheessa. Teemme kaikkemme, että kuntoutujat ja henkilökunta voivat toimia yksikössämme turvallisesti.

Yksikkömme sijaitsee rauhallisessa paikassa, puhtaan mäntymetsän keskellä, kaukana kasvukeskuksista ja ruuhkaisista matkailukeskuksista. 

Tauon aikana palvelemme kuntoutusasioissa puhelimitse arkisin klo 9-15 p. 020 7819 277 tai spostitse kuntoutus@rokua.com

****************************************  

Olemme ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen pohjoissuomalainen asiantuntija ja edelläkävijä. Olemme aidosti pohjoissuomalaisessa omistuksessa ja palvelleet kuntoutusasiakkaitamme jo lähes 40 vuotta.

 Tarjoamme laaja-alaisia kuntoutuspalveluja lapsille ja nuorille, työelämässä oleville, työstä poissaoleville työikäisille, ikäihmisille ja vaikeavammaisille.

 Teemme yhteistyötä useiden kuntoutuksen lähettäjätahojen kanssa kuten Kansaneläkelaitos, Työvoimahallinto, Valtiokonttori, Työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, Sairaanhoitopiirit, perusterveydenhuolto.

Lue lisää

Lapset ja nuoret

Toteutamme Rokualla Kelan rahoittamia ja järjestämiä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen ja lähiomaisilleen.

Lue lisää

Työikäiset

Ydintoimintaamme on työikäisten työhyvinvoinnin ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Tarjoamme monipuolisen valikoiman kuntoutus- ja tutkimuspalveluja työelämässä oleville tai sinne paluuta tekeville ihmisille.

Lue lisää

Ikäihmiset

Seniorikuntoutuksen tavoitteena on ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia kohennetaan monipuolisilla yksilö- ja ryhmätoiminnoilla.

Lue lisää

Vaativa kuntoutus

Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollon yksikössä laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toiminta- ja työkyvyn turvaaminen ja parantaminen.

Lue lisää

Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt ja nykyisessä työssä jatkaminen ei onnistu ilman lisäkoulutusta tai työtehtävien vaihtoa.

Lue lisää

Sairausryhmä- kohtaiset

Kelan järjestämien kuntoutuskurssien tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen. Kurssit ohjaavat omatoimiseen kunnon ylläpitämiseen.

Lue lisää

Monipuolista kuntoutusta etäkuntoutuksella

Etäkuntoutuspalvelut tarjoavat kuntoutujalle mahdollisuuden kuntoutua kotona kaksisuuntaisen videoyhteyden avulla. Etäkuntoutus tuo kuntoutuksen monipuolisen tarjonnan kaikkia lähelle ja tilaajalle konsepti tarjoaa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Lue lisää