KIILA-yksilöpalvelu

KIILA-yksilöpalvelulla entistä parempaa tukea ammatilliseen kuntoutukseen 

KIILA-yksilöpalvelussa kokoamme yksittäisistä asiakkaista ryhmän. Ryhmä voi olla ammattialakohtainen tai koostua eri alan ammattilaisista. Ryhmän koko on 3–5. Yksilöpalvelu sisältää yhteensä 8–9 ryhmämuotoista avo- tai laitosvuorokautta, 1 avopäivän ja 4-8 yksilöllistä käyntikertaa. KIILA-yksilöpalvelu toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana. 

KIILA-yksilöpalvelu sisältää useampia yksilöllisen valmennuksen käyntikertoja kuin kurssipalvelu. Tavoitteena on entistä paremmin tukea ja vahvistaa kuntoutujan yksilöllistä kuntoutumista.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn tukeminen ja parantaminen sekä se, että kuntoutuja pysyy työelämässä. Kuntoutus tukee kuntoutujan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä sekä aktiivisuutta ja osallisuutta arjen eri ympäristöissä.

KIILA-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Kohderyhmä käsittää myös yrittäjät. Henkilön yksilöllinen ja ajankohtainen kuntoutumistarve määrittää kuntoutuksen aloittamisajankohdan.

Asiakas hakee itse kuntoutusta Kelasta.

Tulevat ryhmät ja aloitusjakson ajankohdat:

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 6
Tilannearviointi: 03.05.-21.05.2021

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 7
Tilannearviointi: 01.06.-18.06.2021

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 8
Tilannearviointi: 02.08.-25.08.2021

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 9
Tilannearviointi: 13.09.-24.09.2021

Olisiko KIILA-kuntoutuksesta apua? Näin haet:

Hakuvaiheessa toimitetaan Kelaan lääkärin kirjoittama B-lausunto, kuntoutujan täyttämä kuntoutushakemus KU101 sekä esimiehen kanssa täytetty ammatillinen selvityslomake KU200. Kela tekee kuntoutujavalinnan.

Hakuohjeet » 

KIILA-yksilöpalveluun valitaan kuntoutujia:

  • Joiden työkykyä heikentää sairaus, ja sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien heikentymisen. 
  • Joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt sairauden vuoksi, ja sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.
  • Joiden kuntoutumisen tarve on havaittu ja joilla työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet työkyvyn ylläpitämisessä ovat riittämättömiä.

Kysy lisätietoja - autamme mielellämme:

p. 020 7819 376 tai kuntoutus@rokua.com