KIILA-ryhmäpalvelu

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. 

KIILA-kuntoutus perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen.

KIILA-kuntoutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

KIILA-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä käsittää myös yrittäjät. Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen kuntoutustarve.

Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina (majoitusmahdollisuus) ja yksilöllisen avopäivän sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä.

KIILA-kuntoutus voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai ammattiala- tai työpaikkakohtaisissa ryhmissä.

Tulevat kurssit ja aloitusjakson ajankohdat:

Rehtoreiden ja päiväkodin johtajien KIILA-kuntoutus, 81696
Aloitusjakso: 22.08.2021 - 30.09.2021

Hae kurssille » 

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opettajien KIILA-kuntoutus, 81697
Aloitusjakso: 23.08.2021 - 01.10.2021

Hae kurssille » 

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun esimiesten KIILA-kuntoutus, 81698
Aloitusjakso: 23.08.2021 - 08.10.2021

Hae kurssille » 

Miten hakeudutaan?

Hakuvaiheessa toimitetaan Kelaan lääkärin kirjoittama B-lausunto, kuntoutujan täyttämä kuntoutushakemus KU101 sekä esimiehen kanssa täytetty ammatillinen selvityslomake KU200. Kela tekee lopullisen kuntoutujavalinnan. 

Kysy lisätietoja:

p. 020 7819 277 , kuntoutus@rokua.com