Kansallispuisto

Rokuan luonnontilaisia jäkäläkankaita ja erikoisia geologisia piirteitä suojelemaan perustettiin vuonna 1956 Rokuan kansallispuisto. Rokua kuuluu Suomen vanhoihin kansallispuistoihin: Suomen ensimmäiset kansallispuistot perustettiin vuonna 1938 ja seuraavat vuonna 1956.

Kansallispuisto sijoittuu harjumuodostuman eteläreunaan käsittäen dyynejä, suppia soineen ja kirkasvetisine lampineen sekä muinaisia rantatasanteita ja -valleja.

Puistossa on seudulle harvinaisia luonnontilaisia vanhoja mäntymetsiä, joissa on runsaasti keloja ja järeitä puuvanhuksia. Rokuan kansallispuisto on maamme tärkein karukkokankaiden suojelualue.

Rokuan kansallispuisto tarjoaa hienot puitteet retkeilylle. Puistossa on merkittyjä patikointireittejä, nuotiopaikkoja ja mahdollisuus yöpymiseen Pitkäjärven telttailualueella tai Pookivaaran autiotuvassa.