Lottien kuntoutustoiminta

Kuntoutamme Rokualla Lotta Svärd Säätiön maksusitoumuksella lottia ja pikkulottia.

Lottakuntoutusjakson sisältö noudattaa Valtiokonttorin veteraanikuntoutuksen sisältöä ja laatuvaatimuksia.

Kuntoutujan yksilöllinen päiväohjelma koostuu yksilöterapiasta tai -hoidoista sekä tavoitteellisista liikunta-, toiminnallisista- ja keskusteluryhmistä sekä ohjatusta virkistystoiminnasta.

Ryhmätoimintojen tavoitteena on tukea yksilöllisten kuntoutustavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää ja parantaa kuntoutujien psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä.

Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen tasapainon hallintaa ja lihaskuntoa vahvistava ohjelma. Yksilöllinen ohjelma toimii jatkossa kuntoutujan kotihoito-ohjeena.

Tarvittaessa otamme yhteyden kuntoutusjakson aikana yhteistyössä kuntoutujan kanssa kotipaikkakunnan terveys- ja tai sosiaalitoimeen tai läheisiin, jotta kuntoutujan hyvinvointi ja terveys ja kuntoutuksen jatkuvuus voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla taata ja siten tukea hänen itsenäistä kotona asumista järjestäen tarvittaessa erilaisia tukitoimia.

Kuntoutukseen hakeminen

Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Lotta Svärd Säätiön hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on selvitys lottana toimimisesta (paikallisosasto, aika, lotta- tai pikkulottatehtävät). Lotta Svärd Säätiö voi harkintansa mukaan tarkistaa tiedot sota-arkistosta. Puutteelliset tiedot viivästyttävät hakemusten käsittelyä.

Laitoskuntoutuksen yhteydessä Lotta Svärd Säätiö maksaa matkan laitokseen ja takaisin kotiin halvinta kulkuneuvoa käyttäen. Mikäli kuntoutuslaitokseen meneminen tai sieltä palaaminen vaatii esim. taksin käyttämistä, on siitä sovittava etukäteen kuntoutussihteerin kanssa. Lisätietoa kuntoutus(ad)rokua.com tai p. 020 7819 277