Sotiemme veteraanien ja invalidien kuntoutus

Rokualla on pitkä historia ikäihmisten kuntoutuksesta. Yksikkö on alun perin, vuonna 1982 perustettu sotainvalidien ja veteraanien kuntoutusta varten. Kuntoutukseen voivat hakeutua TKL II ja III kuuluvat sotainvalidit ja veteraanit.

Lisätietoa:

020 7819 277 tai kuntoutus@rokua.com