Ikäihmisten kuntoutus

Ikäihmisten kuntoutuksella edistetään olemassa olevaa toimintakykyä ja/tai vahvistetaan käyttämättä jäänyttä toimintakykyä erilaisissa terveyden ja toimintakyvyn muutostilanteissa sekä uusissa toimintaympäristöissä ja elämäntilanteissa. Rokuan ainutlaatuinen luontoympäristö ja esteettömät kuntoutustilat ja kokenut ja palvelualtis henkilökunta luovat voimaannuttavan kuntoutumisympäristön ikäihmisille.