Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

Rokuan Kuntoutus toimii palveluntuottajana Kelan järjestämässä harkinnanvaraisessa moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa, neurologisella palvelulinjalla. 

Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

Kuntoutusjakso koostuu monipuolisesta yksilöllisten tavoitteiden mukaan suunnitellusta ohjelmasta. Kuntoutus toteutetaan 2 - 4 jaksossa. Harkinnanvaraisella kuntoutusjaksolla kuntoutuja saa moniammatillisen arvion tilanteestaan sekä tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen.

Kuntoutus kestää enintään 15 arkipäivää ja se toteutetaan kahtena tai useampana jaksona 12kk aikana. Kuntoutukseen kuuluu 4 - 6 vuorokauden aloitusjakso. Omainen voi osallistua kuntoutuksen alku- ja/tai päätösvaiheeseen enintään 5 vuorokautta.

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus (KU132) toimitetaan Kelan paikallistoimistoon. Sen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto B. Kuntoutushakemus löytyy Kelan sivuilta.

Lisätietoa

Palveluesimiehet Eija Väänänen p. 020 7819 376 ja Anne Aitta 0406508943 , kuntoutus@rokua.com