Kuntoutusselvitys

Kansaneläkelaitoksen järjestämän ja Rokuan Kuntoutus Oy:n toteuttaman ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida kuntoutujan työ- ja/tai opiskelukykyyn vaikuttavat tekijät ja selvittää sekä lääkinnällisen että erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Päämääränä on tukea kuntoutujan työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä.

Ammatillisen kuntoutusselvityksen aikana laaditaan ammatillinen kuntoutussuunnitelma kuntoutusvaihtoehtoineen. Selvityksen kesto määräytyy yksilöllisesti ja sen kesto on enintään 12 kuntoutuspäivää ja 1 - 3 seurantapäivää ja/tai 1 - 6 palveluntuottajan yhteydenottoa kuntoutujaan puhelimitse.

Miten hakeudutaan?

Hakuprosessiin tarvitaan työterveyslääkärin tai hoitavan lääkärin B-lausunto sekä oma kuntoutushakemus (KU101) joka toimitetaan Kelan paikallistoimistoon. Kelan kuntoutushakemus löytyy Kelan sivulta.

Ammatillinen kuntoutusselvitys harkinnanvaraisena NEET-nuorille 1.3.2018 alkaen:
Kela myöntää 1.3.2018 alkaen ammatillisia kuntoutusselvityksiä harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoin (KKRL 12 §) alle 30 vuotiaille NEET-nuorille (ei ole työ- tai opiskelupaikkaa eikä ole suorittamassa siviilipalvelusta tai asepalvelusta). NEET-nuorelta ei edellytetä diagnosoitua sairautta vaan riittää, että toimintakyky on heikentynyt.

Lisätietoa palveluesimies Eija Väänänen p. 020 7819 376 tai kuntoutus(ad)rokua.com